World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Kaba Ma Kyei

Article Id: WHEBN0004235700
Reproduction Date:

Title: Kaba Ma Kyei  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: The ASEAN Way, List of national anthems, National symbols of Myanmar, Burmese music, State of Burma
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Kaba Ma Kyei

ကမ္ဘာမကျေ
English: Till the End of the World
Kaba Ma Kyei

National anthem of  Burma
Also known as Kaba Ma Kyay
English: Till the End of the World
Lyrics Saya Tin, 1940 and 1946
Music Saya Tin, 1940
Adopted 1947
Music sample

"Kaba Ma Kyei" (Burmese: ကမ္ဘာမကျေ ; Till the End of the World) is the national anthem of Burma (Myanmar). The preamble of the anthem is in the traditional Burmese style, before transitioning into a Western-style orchestra.

The melody and lyrics were written by Saya Tin,[1] and adopted as the Burmese national anthem in 1947.

According to the Constitution of Myanmar (2008), the complete version of Kaba Ma Kyei includes both the anthem in traditional Burmese style and Western-style.[2] The complete version is usually used on domestic occasions.[3]

A long standing tradition at the end of the anthem is that singers who sing this bow at the end, full of respect for the nation and its national anthem.

Burmese lyrics

Complete Version

Burmese lyrics[2] IPA transcription MLC transcription

တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေ၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
များလူခပ်သိမ်း၊ ငြိမ်းချမ်းစေဖို့၊
ခွင့်တူညီမျှ၊ ဝါဒဖြူစင်တဲ့ပြည်၊
တို့ပြည်၊ တို့မြေ၊
ပြည်ထောင်စုအမွေ၊ အမြဲတည်တံ့စေ၊
အဓိဋ္ဌာန်ပြုပေ၊ ထိန်းသိမ်းစို့လေ။
(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

təjá m̥ja̰ ta̰ lʊʔ laʔ tɕʰɪ́ɴ nɛ̰ mə θwè
do̰ pjè do̰ mjè
mjá lù kʰaʔ θeɪ́ɴ ɲeɪ́ɴ dʑáɴ zè bo̰
seɪʔ tù ɲì m̥ja̰ wàda̰ pʰju sɪ̀ɴ dḛ pjè
do̰ pjè do̰ mjè
pjì daʊ̀ɴ zṵ ʔəmwè ʔəmjé tì da̰ɴ zè
ʔədeɪʔtʰàɴ pjṵ bé tʰeín θeín zo̰ lè
ɡəbà mətɕè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè sɪʔ mo̰ tɕʰɪʔ mjaʔ nó bè
pjì dàʊɴ zṵ ɡò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪɴ dɛ̰ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè
tʰáɴ sʰàʊɴ bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀ɴ bè ʔəpʰó tàɴ mjè
ta.ra: hmya. ta. lwat lap hkrang: nai. ma. swi
tui. prany tui. mre
mya: lu hkap sim: ngim: hkram: se hpo.
cit tu nyi hmya. wada. hpyu sang dai. prany
tui. prany tui. mre
prany htaung cu. a mwi a.mrai: tany tam. se
a.dhi.hta:n pru. pe htin: sim: sui. le
kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hsaung pa sui. le to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

Short Version

Burmese lyrics IPA transcription MLC transcription

(ကမ္ဘာမကျေ၊ မြန်မာပြည်၊
တို့ဘိုးဘွား အမွေစစ်မို့ ချစ်မြတ်နိုးပေ။)
ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ တို့ကာကွယ်မလေ၊
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ တို့ပိုင်နက်မြေ။
တို့ပြည် တို့မြေ အကျိုးကို ညီညာစွာတို့တစ်တွေ
ထမ်းဆောင်ပါစို့လေ တို့တာဝန်ပေ အဖိုးတန်မြေ။

ɡəbà mətɕè mjəmà pjè
do̰ bó bwá ʔəmwè sɪʔ mo̰ tɕʰɪʔ mjaʔ nó bè
pjì dàʊɴ zṵ ɡò ʔəθeʔ pé lo̰ do̰ kà ɡwɛ̀ məlè
dà do̰ pjè dà do̰ mjè do̰ pàɪɴ dɛ̰ mjè
do̰ pjè do̰ mjè ʔətɕó ɡò ɲì ɲà zwà do̰ dədwè
tʰáɴ sʰàʊɴ bà zo̰ lè do̰ tà wʊ̀ɴ bè ʔəpʰó tàɴ mjè
kam.bha ma.kye / mran.ma prany /
tui. bhui: bwa: a.mwe cac mui. hkyac mrat nui: pe //
prany htaung su. kui a.sak pe: lui. tui. ka kwai ma.le /
da tui. prany da tui. mre to. puing nak mre //
tui. prany tui. mre a.kyui: kui nyi nya cwa tui. ta.twe
htam: hsaung pa sui. le to. ta wan pe a. hpui: tan mre //

English translation

First Part

Where prevail justice and independence,
It's our country ... our land.
Where prevail equal rights and correct policies,
For people to lead a peaceful life,
It's our country ... our land.
We solemnly pledge to preserve,
The Union, and the heritage, for perpetuity.[4]

Second Part

Literal Syllables matched with notes

Until the world ends up shattering, long live Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
Until the world ends up shattering, long live Burma!
We love our land because this is our real inheritance.
We will sacrifice our lives to protect our country,
This is our nation, this is our land and it belongs to us.
Being our nation and our land, let us do good causes to our nation in unity!
And this is our very duty to our invaluable land.

We shall love, forevermore
Burma (Myanmar) the land of our fathers of yore!
We shall love, forevermore
Burma (Myanmar) the land of our fathers of yore!
Giving our lives for our union we fight,
This is our country, our land, ours by right.
We, for her the tasks responsibly shoulder,
As we'll stand in duty to this, our precious land.

References

  1. ^ "Kaba Ma Kyei" at nationalanthems.info
  2. ^ a b Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008) Chapter 13 State Flag, State Seal, National Anthem and the Capital. Article 439 (a). Page 176. (Burmese)
  3. ^ Close down on Myanmar National Radio
  4. ^ http://myanmargeneva.org/NLM2008/eng/12Dec/n081230.pdf

External links

  • - Audio of the national anthem of Burma/Myanmar, with information and lyricsKaba Ma KyeiBurma/Myanmar:
  • (MIDI file)Ga Ba Majay Ba Ma Pyay
  • Sheet music (from Embassy of Burma to Washington)
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Hawaii eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.